Επιλέξτε ένα πακέτο για την προώθηση του διαγωνισμού σας!

Golden
25€
Golden
Newsletter: 1η θέση Χ 1 Newsletter: 2η+ θέση Χ3
Slider Nethall: 4 ημέρες
Facebook: 4 posts
Twitter: 4 tweets
Instagram: 1 posts
 
Silver
17€
Silver
Newsletter: 1η θέση Χ 1
Newsletter: 2η+ θέση Χ 1
Slider Nethall: 2 ημέρες
Facebook: 2 posts
Twitter: 2 tweets
Instagram: 1 post
 
StartUp
10€
StartUp
Newsletter: 1η θέση Χ 1
Slider Nethall: 1 ημέρα
Facebook: 1 post
Twitter: 1 tweet