Δωρεάν SMS

Δωρεάν SMS από το rayo.gr

Από:Το rayo.gr είναι μια νέα σελίδα η οποία σας επιτρέπει να στείλετε δωρεάν απεριόριστα sms σε ελληνικά κινητά! Τα sms στο τέλος έχουν κάποιο διαφημιστικό μήνυμα, ενώ ο παραλήπτης του μηνύματος βλέπει το δικό σας κινητό και μπορεί να σας απαντήσει

Δοκιμάστε τώρα την υπηρεσία των δωρεάν SMS στο www.rayo.gr

Αγαπώ τη θάλασσα και το χειμώνα και το καλοκαίρι! Χαίρομαι πολύ όταν βρίσκω διαγωνισμούς με καλά δώρα και παίζω σε όλους ασταμάτητα! Τελευταία ψάχνω περισσότερο τους διαγωνισμούς για παιδιά!